NOVA PÀGINA WEB

Després de 15 anys com a fabricant d’anivelladores i estenedores de formigó , Bombform anuncia la posada en marxa de la seva nova pàgina web www.manipav.com

Amb un disseny totalment revisat i adaptat a les noves tecnologies, es podran consultar tots els serveis i notícies sobre Bombform, a més d’accedir a informació detallada sobre els nostres productes.

El nou web s’adapta amb un disseny responsiu a qualsevol dispositiu, sigui un mòbil, una tauleta o un ordinador. També té disponibles diversos idiomes, a fi de poder arribar a un mercat més ampli.