LA NOSTRA EMPRESA

LA NOSTRA EMPRESA

 

Després de 35 anys dedicats al bombament de formigó i veient les necessitats dels aplicadors de paviments, l’any 1999 la pime Bombform llança al mercat les estenedores / anivelladores de formigó, dissenyades per facilitar la feina dels paviments industrials, així com aconseguir altes planimetries (FF / FL numbers) i grans rendiments en el treball.

El seu fàcil funcionament permet fer-la accessible a qualsevol. La seva fabricació amb materials existents al mercat mundial permeten un treball sense problemes.

Tot això porta a la Manipav LASER a competir amb altres firmes del mercat i aconseguir una major satisfacció en els nostres clients.